व्यापारका लागि प्रविधि र विश्वव्यापीकरणलाई आधार बनाएर योजना तर्जुमा गर्नुपर्नेमा जोड

व्यापारका लागि प्रविधि र विश्वव्यापीकरणलाई आधार बनाएर योजना तर्जुमा गर्नुपर्नेमा जोड